TÜKETİCİ MEVZUATI GEREGİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

            1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

  1. SATICI

            Ticari Ünvan              : Elektro Kent. Elk.Mak.İnş.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.   

            Adres                          : G.O.P. Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan cad. No:25/A Gölbaşı /ANKARA

            Telefon                        : +90 312 473 3341 / +90 532 694 7114   

            Fax                             : +90 312 473 3341                     

            E-posta Adresi            : [email protected]

            Ürün iade adresi         : G.O.P. Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan cad. No:25/A Gölbaşı /ANKARA

            1.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

            2. 1 Ürünün temel özellikleri www.elektrokent.com.tr adresinde  yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve degiştirilene kadar geçerlidir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.  Sözleşme konusu ürünün vergisi fiyata dahildir.

  • Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılıgı ile Alıcı’nın işlem esnasında belirtmiş olduğu

adresinde imza karşılğı elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimimi tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.Ürün sefkiyat masrafı olan kargo ücreti SATICI tarafından ödenir.

  • Ürün, sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün teslim

edilmesi anına kadar tün soromluluk firmamıza aittir.

            3 GENEL HÜKÜMLER

fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi eleoktronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de dogru ve eksiksiz

olarak edindigini teyit etmiş olur.

  • Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın

yerleşim yerinin uzaklığa bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdigi adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir.

  • Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacahı her tür sorun nedeniyle,

şiparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

  • SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa

garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden

            sorumludur.

  • SATICI, sözleşmeden doğan, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve

açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

  • Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir, ise SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

            3.7 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedeli SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.bu takdirde nakliye giderleri ALICI’YA aittir

            4. CAYMA HAKKI

            Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldıgı tarihten itibaren otuz gün içerisinde hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihde başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 30 günlük süre dolmadan yapılması karalaştırılmışsa,

tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 30 günlük süre içinde Satıcıya yuksrıds bildirilen fakx, telefon veya eposta ile bildirimde bulunması ve ürünüb 6, madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olmması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Süresi içerisinde herhangi bir nedenle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

            5. GEÇERLİLİK

            İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

            6. YETKİLİ MAHKEME

            Tüketici; şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldıgı veya ikatmetgahının bulundugu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.